Regisztráció

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

Bejelentkezés

Regisztráció

Regisztráció az oldalunkon gyors és ingyenes. A regisztráció után megerősítő emailt küldünk. A regisztráció számos előnnyel jár: írhatsz kérdéseket és meg is válaszolhatod őket, valamint gyakorolhatsz online angol tesztjeinkkel.

Szenvedő szerkezet – Passive Voice

Az angolban, mind a beszélt, mind pedig az írott nyelvben nagyon gyakran előfordul az ún. szenvedő szerkezet (Passive Voice). Ennél a nyelvtani szerkezetnél nem az a fontos, hogy ki végezte el a cselekvést, hanem hogy az „el lett végezve”.

Nézzünk meg egy cselekvő (active), majd pedig egy szenvedő (passive) mondatot:

1. He built this house in 1956. – (Ő) 1956-ban építette ezt a házat.
2. This house was built in 1956. – Ez a ház 1956-ban épült.

Az első (cselekvő) mondatban azt mondjuk, hogy mit csinált az alany (ő), míg a második (passive) mondatban azt mondjuk, hogy mi történik/történt az alannyal (ház).

A fenti példából látható, hogy az angol szenvedő szerkezet használata akkor válik szükségessé, ha nem fontos, vagy nem kívánjuk közölni, hogy a cselekvést ki végezte, végzi vagy fogja végezni. Ha mégis fel szeretnéd tüntetni a mondatban, hogy ki végzi vagy okozza a cselekvést, akkor a mondat végén a ‘by’ elöljárószóval tedd.

A szenvedő szerkezet képzése

Alany + létige (to be) + az ige harmadik alakja/Past Participle

A létigével fejezzük ki az adott mondat nyelvtani formáját, tehát ez fejezi ki, hogy milyen igeidőről van szó (befejezett, folyamatos, jelen, jövő stb.), valamint a létigét mindig egyeztetni kell az alannyal.

Példa mondatok:

Active: The terrorists kidnapped the tourists.

Passive: The tourists were kidnapped by terrorists.

Active: Dangerous driving causes many accidents.

Passive: Many accidents are caused by dangerous driving.

Active: Did somebody clean this room yesterday?

Passive: Was this room cleaned yesterday?

Active: They say that women live longer than men.

Passive: Women are said to live longer than men.

Active: I’m building a new house.

Passive: My new house is being built.

A fenti példamondatokból látható, hogy a létige mutatja meg, hogy milyen igeidőben van a mondat (tehát bármely igeidővel használható), a past participle pedig magát a cselekvést fejezi ki. Fontos, hogy a szenvedő mondat igeideje mindig megegyezzen a cselekvő mondat igeidejével. A cselekvő mondat tárgya lesz a szenvedő mondat alanya.

Fontos, hogy csak azok a mondatok alakíthatók át szenvedő szerkezetbe, amelyeknél az ige tárgyas ige. Az angolban a tárgyas igéket „transitive verbs”-nek nevezzük. ez pontosan azt jelenti amire a neve is utal; olyan igék amelyeknek tárgyi vonzatuk van, amelyek után tárgy tehető, pl: give (I give you money.), put (I put the keys on the table.), like (I like ice-cream.).

Érdemes megnézni az alábbi videót is, ha jobban megszeretnéd érteni a szenvedő szerkezetet:

Szenvedő Szerkezet Kvíz!

Írj egy üzenetet

Mennyi kettő meg három? (betűvel írd)